Potrzebujesz pomocy?    Możesz otrzymać wsparcie u nas!    Nasz Dom pomaga!
słoneczko
 
    
Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO w Bydgoszczy funkcjonuje od 1997 roku.
DPS SŁONECZKO to:słoneczko bydgoszcz

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia lub znasz osoby w trudnej sytuacji to skontaktuj się z nami lub z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00.


       Copyright © DPS SŁONECZKO Bydgoszcz